Asiakaspalvelu avoinna: Ma-To: 10:30 – 18:30 ja Pe: 9:30 – 16:00 00358 942451424 fi.500cosmetics
 
 
Email:
       

VIDEOITA JA 3D-ANIMAATIOITA
PALAUTUSOIKEUS

Email:
LÄÄKÄREIDEN SUOSITUS
AMMATTILAISTEN ÄÄNESTYKSESSÄ Nº 1
ASIAKASPALAUTTEET
ASIAKASPALVELU
LIITY JÄSENEKSI

Ennenaikainen siemensyöksy on yksi yleisimmistä seksuaalisista ongelmista ja yli 40%:n alle 50-vuotiaista miehistä arvellaan kärsivän siitä. Ongelmasta kärsivien on vaikea kontrolloida siemensyöksyään seksiaktin aikana.

Vielä 1960-luvulla ejakulaatiokontrollin puutetta ei pidetty ongelmana. Seksuaalisuudesta ei ollut riittävästi tietoa saatavilla, jotta ongelmaa olisi osattu määritellä. Vielä tuolloin seksuaalisuutta tarkasteltiin ennen kaikkea lisääntymisen näkökulmasta.
Ajan kuluessa tietoisuus kasvoi, ja seksuaalisuutta alettiin pitää myös nautinnon lähteenä, ei ainoastaan lisääntymiseen liittyvänä toimintona.

Toisilla miehillä ennenaikaiseen siemensyöksyyn liittyvät ongelmat ilmenevät vain tiettyjen naisten kanssa. Psykologisilla tekijöillä on tärkeä osa tämänkin ongelman syitä haettaessa.

Yleisesti ajatellaan, että ennenaikaisen siemensyöksyn ongelma häviää aktiivisen seksielämän myötä. Asia on kuitenkin useimmiten päinvastoin.

Ennenaikaiset siemensyöksyt voivat vaikuttaa tuhoisasti niin miehen kuin parisuhteenkin hyvinvointiin.

 Ennenaikaisen siemensyöksyn korjaaminen ei kuitenkaan ole lainkaan monimutkaista.

Ennen ongelman ratkaisuun tutustumista on tärkeää tutustua itse ongelmaan.


Mielestämme paras ratkaisu ennenaikaisen siemensyöksyn ongelmaan on hoidot, jotka harjoittavat ejakulaatiokontrollia sääteleviä lihaksia.

Tässä tutkimuksessa oli mukana yhteensä 365 18-60-vuotiasta potilasta, jotka vuosina 2006-2007 hakeutuivat hoitoon ennenaikaisen siemensyöksyn vuoksi. Kaikki potilaat olivat heteroseksuaaleja, parisuhteessa tai ilman, ja heillä kaikilla oli vähintään 6-12 kuukautta kestänyt seksielämä. Potilaiden tila arvioitiin kahden viikon välein kysymyskaavakkeiden avulla. Potilaiden tuntemuksia kartoitettiin ennen harjoitusohjelman aloittamista, sen aikana ja sen päättymisen jälkeen.


Seksiaktin tarkoitus on tuottaa nautintoa sekä miehelle että naiselle. Molempien tulisi voida saavuttaa orgasmi. Miehen ejakuloimisen tulisi tapahtua naisen saavuttaman orgasmin aikana tai sen jälkeen.

Ennenaikainen siemensyöksy tarkoittaa ejakulaatiokontrollin puutetta yhdynnän aikana. Ongelman taustalla vaikuttavat syyt voivat olla fysiologisia tai psykologisia.  Psykologiset syyt ovat hyvin yleisiä ja johtuvat useimmiten huonosta itsetunnosta, sekä kyvyttömyydestä aistia seksuaalisia tuntemuksia. Fysiologiset syyt voivat olla seurausta neurologisista tai urogenitaalisista ongelmista, masennuslääkkeiden käytöstä, hormonaalisista häiriöistä tai ejakulaatiorefleksiin liittyvistä ongelmista. Yleisin fysiologisten syiden aiheuttaja on kuitenkin peniksen äärimmäinen tuntoherkkyys.


Siemensyöksyä voi opetella kontrolloimaan erilaisten tarkoitukseen suunniteltujen harjoitusten avulla. Harjoitukset harjoittavat ejakulaatiokontrollista vastaavia lihaksia, jolloin siemensyöksyn kontrollointi helpottuu vähitellen.


On hyvin yleistä, että ennenaikaisista siemensyöksyistä kärsivän kumppanin seksihalut vähenevät vähitellen. Syynä tähän on, että kumppani ei seksin aikana saavuta orgasmia. Seksielämä ei tyydytä kumppania, jolloin yhdyntöjen välttäminen on luonnollista. Seksihalut vähenevät ja yhdynnän välttämiseksi kumppanin on keksittävä erilaisia verukkeita, kuten “minulla on kuukautiset”, “minua väsyttää”, “päätäni särkee”, “lapset ovat hereillä”, jne. Näin ongelma pahenee, sillä ennenaikaisista siemensyöksyistä kärsivän paineet seuraavan yhdynnän aikana kasvavat entisestään.

Toinen tyypillinen ongelma on yhdyntää edeltävän esileikin lyhytkestoisuus tai puuttuminen kokonaan. Tämä johtuu siitä, että ennenaikaisista siemensyöksyistä kärsivän on vaikea olla laukeamatta pitkittyneiden hyväilyjen ja esileikin seurauksena jo ennen yhdyntään. Näin ollen mies kiirehtii yhdyntään, jottei ennenaikaisen siemensyöksyn mahdollisuus entisestään kasvaisi.

Joillakin ennenaikaisista siemensyöksyistä kärsivillä ongelma johtaa seksielämän välttelyyn ja haluttomuuteen aloittaa uutta suhdetta, jottei edellisen kumppanin kanssa koettuja ongelmia tarvitsisi kohdata uudelleen. Usein juuri kumppani on aloitteentekijä, kun ammattiapuun hakeutuminen tuntuu olevan ainoa tapa päästä ongelmasta eroon.


Ennenaikaisista siemensyöksyistä kärsivän turhautuneisuus ajaa usein kokeilemaan helppoja, mutta ongelman kannalta täysin hyödyttömiä ratkaisuja. Internetistä löytyvät halvat, helpot ja nopeat ratkaisut ovat useimmiten pelkkää ajanhukkaa. Ennenaikaisen siemensyöksyn hoitaminen esimerkiksi tuntoherkyyttä turruttavien voiteiden tai geelien avulla ei ole lainkaan suositeltavaa. Tuntoherkkyys voi kadota hetkellisesti peniksestä, mutta tällöin melko varmasti myös vaginasta, jolloin naisen on entistä vaikeampi saavuttaa orgasmia. Ongelma pahenee entisestään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ennenaikaisten siemensyöksyjen hoitaminen kotikonstein on useimmiten täysin hyödytöntä.

 Ennenaikaisten siemensyöksyjen aiheuttama ahdistus luultavimmin kasvaa entisestään, kun helpot ja halvat keinot hoitaa ongelmaa johtavat toistuviin epäonnistumisiin.

Ennenaikaisen siemensyöksyn aiheuttaa useimmiten ejakulaatiokontrollin puute. Ejakulaatiokontrollia säätelevien lihasten jatkuva harjoittaminen on tällöin tehokas tapa korjata ongelma.

 

Seuraavassa on esitelty harjoitusohjelmaan osallistuneiden potilaiden arvio saavutetuista tuloksista.Potilaat olivat iältään 18-60-vuotiaita, mutta heistä suurin osa 25-30-vuotiaita.


Kuviossa on esitetty potilaat, jotka eivät saavuttaneet toivottuja tuloksia.


Seuraavassa kuvioissa on esitetty potilaiden suhde seksikumppaniin, sekä hoitoon hakeutuneiden prosentuaalinen osuus.Hoitoon hakeutuneista suurimmalla osalla tilanne ei ollut patologinen.


Resultados negativos


Kuviosta käy ilmi ennenaikaisten siemensyöksyjen korjaamiseksi suunniteltujen harjoitusten menestyksellisyys.


Kuviossa on esitetty hoitoon käytetty aika.  • Tutkimuksessa oli mukana kaikki ne potilaat, jotka hakeutuivat hoitoon vuosien 2006-2007 aikana.
  • Ongelman taustalla olevien ongelmien on huomattu olevan pääosin psykologisia, usein ahdistuneisuudesta johtuvia.
  • Ennenaikaisten siemensyöksyjen ongelman hoitaminen tarkoitukseen suunniteltujen harjoitusten avulla huomattiin olevan tehokkain keino.
  • Aikaisempien hoitokeinojen huomattiin olevan hyödyttömiä.
  • Ennenaikaisten siemensyöksyjen ongelman yleisyys ajoittuu samaan hetkeen ajatuksen kumppanin oikeudesta nauttia seksistä kanssa.

Tutustu ahjelmaan Kirjaudu jaseneksi
 

KOTI - KUINKA OHJELMA TOIMII? - TUTKIMUS - LÄÄKETIETEELLINEN YHTEISÖ
KÄYTTÄJIEN KERTOMUKSIA - FAQ's - ALOITA HETI - YHTEYDENOTTO - TURVALLISUUS - JÄSENSIVUT

Ennenaikainensiemensyoksy.com

Tämän ohjelman oikeudet kuuluvat Ennenaikainen siemensyöksy.tv:lle ja ohjelma on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöiden käyttöön. Ohjelman tai sen osien kopiointi ja levitys on ehdottomasti kielletty. Harjoitusten teho on todistettu tr. J. Salgueron tekemissä tutkimuksissa, sekä lääketieteen ammattilaisten ja asiakkaiden antamissa palautteissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Lakiehdot.

500cosmetics